UMĚLECKÁ A STAROŽITNICKÁ CENA STARODÁVNÝCH KAPESNÍCH HODIN.

Následující text je z VII. ročníku časoměr z roku 1912. Dnešní pohled ale bude... hm, při nejmenším jiný :-)


1. Tu sluší především zdůrazniti skutečnost, že opravdu cennými jsou všechny kapesní hodinky, jejichž pouzdra a číselníky vyzdobeny jsou po umělecku. Zůstává však povždy první podmínkou, aby jmenovaná pouzdra a číselníky byly opravdu krásné a vedle toho, aby bez nejmenšího poškození byly zachovány. Zachovalost hodinkového stroje nehraje však pražádné role, za to však tím více je třeba zachovalostí pouzder a číselníků hodinkových.
2. Zvláště cennými jsou dále kapesní hodinky nejstarších druhů o železných hodinových strojích.
3. Všechny kapesní hodinky s jemně prolamovanými nebo krásně hlazenými pouzdry, avšak bez veškerého upotřebení.
4. Všechny kapesní hodinky podoby vejčité.
5. Zlaté hodinky emailované, které uvnitř i zevnitř jsou emailované.
6. Posléze pak všechny hodinky, které v tom kterém směru krásně jsou zdobeny a rozmanitými ornamenty zkrášleny.

Bezcennými nebo nepatrně cennými jsou hodinky:

1. Všechny ty, jichž pouzdra, zvláště pak rozmanité figury a zobrazení jsou již opotřebovaná nebo otřelá.
2. Hodinky s pomalovanými tombakovýmí pouzdry, hlavně tedy měďoemailovanými.
3. Dále kapesní hodinky s pouzdry o tak zvaných čtyřech barvách —- jest to známý čtyřbarevný ozdobný povrch — jestliže tytéž nejsou zvláště krásně provedeny a pouzdra úplně bezvadně zachovalá.
4. Hodinky emailované, které jsou značně poškozeny.
5. Hodinky s emailovanými pomalovanými číselníky na mědi.
6. Veškeré kapesní hodinky beze vší umělecké výzdoby, tedy hodinky stříbrné a zlaté o hladkých pouzdrech a o číselnících bez veškerých ozdob. Jednostejno pak jest, jakého druhu jsou jejich hodinkové stroje.

Jelikož naší hodináři jsou bud dotazováni po ceně těch kterých starodávných hodin kapesních nebo začasto mají i dosti příležitostí ke koupi takovýchto hodin, jest proto — jakž právem se domníváme — ku prospěchu všech odborníků, hodinářů a zlatníků, aby s cenou starodávných hodin byli dostatečně obeznámeni a nebyli pří naskytnuvší se příležitosti v pražádných rozpacích.
Po druhé uveřejňujeme tuto prospěšnou a prakticky cennou stať proto, abychom jaksi doplnili dřívější již stať, uveřejněnou v „Časoměrut", kdež jsme probírali a odborně zkoumali vlastnosti, usnadňující nám rozpoznání stáří a
tedy i ceny těch kterých starodávných kapesních hodin.

-t-